POMOC DLA UKRAINY - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści
UKRAINO NIE JESTEŚ SAMA
ZAMÓW K O N C E R T POMÓŻ UKRAINIE
Data koncertu
Miejsce koncertu
Ilość cegiełek
Godzina
8 maja
2022 r

200
16:00
Cykl koncertów na rzecz Ukrainy, w których usłyszymy piękne utwory muzycznej literatury ukraińskiej, wybitnych artystów oraz specjalnie przygotowane na koncerty utwory polskie.

Zapraszamy organizatorów koncertów już od kwietnia, jeśli mają Państwo wolny termin, z radością przyjedziemy i zaśpiewamy. Szczegóły do omówienia pod telefonem + 48 728 987 144 lub drogą emailową: fundacja_polcanart@wp.pl
       Artysta nie zatrzyma kuli,
ale może zatrzymać rękę strzelającego!
Артист не може зупинити кулю, але може зупинити руку, що стріляє.
  Ukraino, nie jesteś sama!  Україно, ти не одна!
Specjalny koncert w którym usłyszymy piękne utwory muzycznej literatury ukraińskiej oraz specjalnie przygotowane na ten wieczór utwory polskie.
Autorzy koncertu pragną przybliżyć polskim słuchaczom historię muzycznej kultury ukraińskiej, pieśni i piosenki, która jest niezwykła i nieznana większości polaków. Gdyby nie było pieśni ukraińskich, to być może nie było by wolnej Ukrainy. Dlaczego? Usłyszycie to Państwo podczas koncertu.
Łącznikiem koncertu będą utwory polskie, które nawiązują do tematu koncertu a także pieśni ukraińskie w tłumaczeniu na język polski.
Wyjątkowa obsada koncertu, bo obok artystów z Polski, wezmą udział wybitni artyści na co dzień pracujący w Filharmonii Narodowej w Kijowie: Liza Lipitiuk – sopran oraz Oleksandr Ivanov – akordeon.

Liza Lipitiuk – sopran (zasłużona artystka Ukrainy, solistka Filharmonii Narodowej w Kijowie)
Natalia Kovalenko – sopran, prowadzenie
Aleksander Czajkowski-Ładysz – bas, prowadzenie
dr Jarosław Domagała - fortepian
Oleksandr Ivanov – akordeon (muzyk-instrumentalista Filharmonii Narodowej w Kijowie)
Yaroslav Ivanov (lat 8) - fortepian
Szanowni Państwo, zapraszamy do zakupu cegiełek pomocy. Należy wybrać ilość cegiełek i opłacić poprzez formularz poniżej. Dochód ze sprzedaży przeznaczaymy na pomoc tym najbardziej potrzebującym. Celem zbiórki jest świadoma i celowa pomoc, której środki finansowe zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem artystów, ludzi kultury i sztuki oraz ich rodzin. Fundacja podejmie stosowne kroki i działania w celu zorganizowania koncertów, eventów, spotkań wspierających przybywających z Ukrainy artystów.
CEGIEŁKA NA KONCERT 8 MAJA 2022 r.
Stojąc w obliczu wielkiego exodusu narodu Ukraińskiego, związanego z napaścią Rosji na Ukrainę, bezprecedensowej zbrodni dokonywanej każdego dnia i heroicznej walki narodu Ukraińskiego o suwerenność i wolność, wybitni artyści którzy biorą w nim udział, chcą zaprotestować i zwrócić uwagę na stale rosnące potrzeby oraz pomoc głównie dzieciom i matkom, które często pod obstrzałem uciekają przed wojną. Polacy to naród, który wie i pamięta co to jest utracić swój dom. Dziś rozumiejąc ten stan, włączamy się poprzez nasz koncert z apelem do wszystkich o pokój na Ukrainie.
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści