FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści
F U N D A C J A
N I E Z A L E Ż N Y F U N D U S Z K U L T U R Y P O L C A N A R T
P R Z E N I K A N I E
"Przenikanie" - Natalii Kovalenko. Unikalna muzyczna propozycja i nagranie płyty CD z utworami, które jak sama autorka nazwała przenikają nas i wnikają w głąb naszego serca, a także przenikanie kultur – Polskiej i Ukraińskiej. To pierwsza taka muzyczna propozycja na naszym rynku muzycznym. Artystka sięga w głąb duszy i naszych korzeni oraz wzajemnych relacji kulturowych obojga narodów.
KSIĄŻKA
KSIĄŻKA to nowa zakładka na stronie, która mam nadzieję zachęci Państwa do lektury. Będą nowości wydawnicze przekazane od autorów. Zachęcamy do czytania!
OSTOJA NR 6
Czasopismo Społeczno-kulturalne
Berlin – Warszawa - Wilno
FRYDERYK CHOPIN - MEDAL
Medal jest czekoladową repliką oryginalnego dzieła pt. „Fryderyk Chopin II” autorstwa najwybitniejszej polskiej rzeźbiarki i medalierki Wiktorii Czechowskiej–Antoniewskiej.
RILKE 2021
W bieżącym roku z okazji 95. rocznicy śmierci Rainera Marii Rilkego Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza przygotowuje do druku wybór poezji tego wybitnego austriackiego poety, reprezentanta liryki symbolicznej, prekursora egzystencjalizmu.
Jubileuszowa edycja obejmie „Księgę Godzin” oraz wybór wierszy m.in. z takich zbiorów, jak „Księga Obrazów”, „Wiersze nowe”, „Nowe wiersze część druga” czy „Sonety Orfeusza”. Zamieszczone wiersze będę w tłumaczeniu przyjaciela Rilkego – poety, tłumacza i wydawcy Witolda Hulewicza (1895-1941).
Patronat medialny nad edycją, dofinansowaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, objęła m.in. Fundacja Niezależny Fundusz Kultury Fundacja POLCANART.
WITOLD HULEWICZ ON-LINE
Strona jest nie tylko miejscem prezentowania informacji dotyczących życia, działalności i dorobku twórczego Witolda Hulewicza, ale również forum dyskusji i współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, które zechcą włączyć się w promocję postaci tego wybitnego poety i krytyka literackiego, tłumacza i wydawcy oraz organizatora rozgłośni Polskiego Radia w Wilnie.
AKOMPANIATOR TAJEMNICE ZAWODU
Uniklany dokument filmowy, w którym wybitny pianista i akompaniator Andrzej Płonczyński opowiada na żywo o swoim zawodzie oraz przekazuje swoją ogromną wiedzę kolejnemu pokoleniu artystów.
"Moniuszko z 1000 i jednej nocy"
Wspólny projekt Fundacji i Marii Pomianowskiej "Moniuszko z 1000 i jednej nocy" został już entuzjastycznie przyjęty i jest kluczowy w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Od roku 2019 planowane są trasy koncertowe w kraju i za granicą. Na płycie usłyszymy 14 utworów w aranżacji Marii Pomianowskiej, obszerną biografię Stanisława Moniuszki, biografie autorki projektu i uczestniczących artystów.
MONIUSZKO 2019 - 2023
Porozumienie o współpracy której celem jest popularyzacji życia i twórczości Stanisława Moniuszki w Polsce i na świecie oraz wszelkich działań upowszechniających postać kompozytora, a pozostających w obszarach zainteresowań oraz działań statutowych Stron.
Fundacje będą realizowały przyjęte cele organizując: koncerty, eventy, wernisaże, sympozja, wystawy, prelekcje, konferencje, spotkania, wydając nuty, płyty CD i DVD, książki
FUNDUSZ WSPARCIA KULTURY
„Wsparcie ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 finansowane ze środków wsparcia dla jednostek prowadzących działalność kulturalnąw dziedzinie teatru, muzyki lub tańca"
OGÓŁEM  ZEBRANO - RAPORT ZE ZBIÓRKI "POMOC DLA UKRAINY"
Data ostatniej wpłaty
Kwota
Ogółem zebrano
09. 04.2022 r
1000 zł
Zebrano: 12403 zł
HYMN UKRAINY
KONCERTY "POMOC DLA UKRAINY"
RAZEM DO WOLNOŚCI

Celem zbiórki jest świadoma i celowa pomoc, której środki finansowe zostaną przeznaczone na pomoc osobom z Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem artystów, ludzi kultury i sztuki oraz ich rodzinom. Fundacja podejmuje stosowne kroki i działania w celu zorganizowania koncertów, eventów, sympozjów i spotkań, wspierając przybywających z Ukrainy i tym, którzy są w Ukrainie.
Nr konta BNP Paribas S.A:  56 2030 0045 1110 0000 0415 6420
z zagranicy SWIFT/BIC BNP Paribas: PPABPLPKXXX
IBAN BNP Paribas : PL 56 2030 0045 1110 0000 0415 6420
z dopiskiem POMOC DLA UKRAINY / HELP FOR UKRAINE

Chcemy naszym działaniem zwrócić uwagę na dzieci i młodych ludzi z Ukrainy utalentowanych artystycznie, zarówno tych emigrujących jak i tych, którzy pozostając w Ukrainie w różny sposób biorą udział w działaniach wojennych. Utrata bliskich, dotychczasowego życia oraz traumatyczne doświadczenia wojenne, skutkują - zwłaszcza w psychice młodego człowieka – poważnymi problemami, z którymi przyjdzie się zmierzyć nam wszystkim, a rolą Fundacji jest między innymi niesienie pomocy i wsparcia właśnie w takich trudnych sytuacjach.
 "Matko moja ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał nasz dom ...."
Słowa piosenki mówią wszytko, bo trudno sobie wyobrazić, co czuje dziecko żegnające ojca idącego na wojnę i co czuje matka wiedząc, że jej córka lub syn może już nigdy nie wrócić do rodzinnego domu... dlatego pragniemy nieść pomoc tym, których los teraz tak okrutnie doświadcza i iść razem do wolności.
Z góry dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom.

CELE - ZAŁOŻENIA - RELACJE

Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART” z pewnością nie zaspokoi w pełni ustawicznie rosnących potrzeb artystów ale niewątpliwie przyczyni się do poprawy ich środków finansowych, a tym samym do promocji twórców, odpowiadając równocześnie na oczekiwane zmiany w zakresie struktury i finansowania kultury.


Stałym i ważnym kierunkiem w działaniu Fundacji będzie nawiązywanie nowych i trwałych relacji, wymiany kulturalnej z innymi krajami, m.in. z Ukrainą, Kanadą, USA. Ważną sprawą będzie też tworzenie nowych oddziałów i nawiązywanie korzystnych umów partnerskich.


- wspomaganie artystów i animatorów kultury w pozyskiwaniu środków na twórczość i działalność artystyczną,
- utworzenie funduszu pomocowego na rzecz artystów zrzeszonych w Fundacji,
- promocja kultury i działalności artystycznej w kraju
i za granicą.


Zasadniczym założeniem Fundacji jest strukturalne
i alternatywne finansowanie ważnych oraz wartościowych inicjatyw ze sfery kultury i sztuki, przy współpracy
i subwencji z MKiDN, firm i instytucji krajowych oraz zagranicznych.

POMOC ARTYSTOM


POMOC STRUKTURALNA

Celem pomocy strukturalnej Fundacji „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART” jest osiągnięcie spójności w rozwoju kultury, niwelowanie różnic na poziomie życia i rozwoju kultury, zarówno w skali różnych regionów, jak i państw.

POMOC PROGRAMOWA

„Złotówka na kulturę” – niewiele a jednak wiele – dla artystów, którzy chcą realizować swój cel, publikować wiersze, pisać piosenki, śpiewać, fotografować, malować. Przekazując, nawet skromny datek, na konto Fundacji możemy pomóc właśnie takim twórcom.

POMOC INDYWIDUALNA

Fundacja realizuje cele poprzez indywidualną pomoc artystom. Jest to pomoc w leczeniu, w realizacji podejmowanych działań artystycznych, wzmacnianiu ich statusu, urzeczywistnianiu własnych talentów.
Pomoc ta, ma się przyczyniać do godnego życia artysty.

PROJEKTY I PROGRAMY

Założeniem Fundacji „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART” jest wspieranie ważnych i wartościowych projektów, udział w nich i organizacja. Realizujemy nasze cele poprzez organizowanie zróżnicowanych wydarzeń kulturalnych, koncertów eventów, wernisaży czy spotkań ze sztuką.   Zabieramy głos i piszemy o sztuce. Integrujemy ludzi i organizacje.

MARIA POMIANOWSKA & PRZYJACIELE

Pomysł projektu zatytułowanego „Moniuszko z 1000
i jednej nocy” jest próbą przeniesienia muzyki wybitnego polskiego kompozytora w świat dźwiękowej fantastyki.


WIKTORIA CZECHOWSKA -ANTONIEWSKA

„Fryderyk Chopin II”, Stanisław Moniuszko
to min.
medale autorstwa najwybitniejszej polskiej rzeźbiarki i medalierki Wiktorii Czechowskiej–Antoniewskiej.

w tłumaczeniu Witolda Hulewicza

Celem projektu, realizowanego w ramach umowy z Instytutem Książki, jest wydanie poezji Rainera Marii Rilkego w polskim tłumaczeniu Witolda Hulewicza z przedmową Romualda Karasia.
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści