Wizytówka - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

REKLAMA 340x150px
REKLAMA 340x150px
REKLAMA 340x150px
Wizytówka
„WIZYTÓWKA”
Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.
Tak niewiele, a jednocześnie bardzo wiele dla tych wszystkich, którzy chcą zrealizować swój pomysł artystyczny, opublikować wiersze, napisać piosenkę, zaśpiewać, zrobić cykl zdjęć, czy namalować piękny obraz. Pozwólmy im na to. Zrób to  umieszcając  swoją wizytówkę na stronie www Fundacji.
Bank BGŻ BNP Paribas: 56 2030 0045 1110 0000 0415 6420
Kraje wysoko rozwinięte od lat inwestują w kulturę, rozumiejąc jaki ma ona ogromny wpływ na tożsamość, historię i tradycję, która właśnie poprzez sztukę pozostaje w naszej świadomości. Dlatego i my nie pozostańmy w tyle, zadbajmy o najcenniejsze nasze dobro jakim jest obcowanie z kulturą, historią i tradycją przekazując darowiznę na konto Fundacj z dopiskiem "Wspieram Kulturę"

Akcja społeczna
Jak to zrobić?
Jak to zrobić?
  1. Wysłać do nas e-mailem projekt wizytówki (możesz też zlecić przygotowanie naszym grafikom)
    w formacie JPG lub PNG  o wymiarach 340 x 150 pikseli lub w PDF. Tryb koloru RGB.

  2. Określić czas w jakim Twoja wizytówka ma być pokazana na stronie. np. 1 dzień, tydzień,  miesiąc, rok.
  3. Wybrać ilość stron www Fundacji na której ma się ona ukazać np. Home i Statut lub inna wskazaną przez Ciebie stronę Fundacji.
  4. Obliczyć wartość darowizny lub skontaktować się z nami w celu ustalenia szczegółów.
  5. Przekazać darowiznę na podane konto Fundacji z dopiskiem „Wspieram Kulturę” lub wypełnić dołączony na stronie przekaz zachowując jego potwierdzenie przekazania darowizny do rozliczeń podatkowych.  
  6. Zapoznać się z podstawą prawną Twojej darowizny czytając uważnie umieszczony tekst poniżej.
Akcja społeczna
Przekaz pocztowy
Postawa prawna
PODSTAWA PRAWNA DAROWIZNY „ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ”
Podstawa prawna dla darowizny od osób fizycznych i od osób prawnych: Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) i podatku od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: 1.przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu i 10% od osób prawnych. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Ważna Informacja
Uwagi
 
UWAGI: Autor projektu oraz Zarząd Fundacji zastrzega sobie bezwzględnie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją wszelkich działań, założeń i celów Fundacji, realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu.
Uwagi
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego