RODO - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

WŁADZE |
KONTAKT W SPRAWIE TWOICH DANYCH
Adres:
Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”  
Pl. Inwalidów 10/50,  01-552 Warszawa
Tel. (+48)728 987 144
e-mail: office(at)polcanart.com
W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), przesyłamy Państwu w załączeniu zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”  z siedzibą w Warszawie, Pl. Inwalidów 10/50,  01-552 Warszawa;
 
2)  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu:
 
a) przeprowadzenia procedury zawierania umów, naboru ofert, oceny ofert, zlecania i rozliczania zleconych zadań, przeprowadzenia kontroli wykonanych zadań oraz w celach archiwizacyjnych.
 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie zawarcia umowy na realizację zadań w zakresie działania Fundacji.
 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie  przepisów prawa;
 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy lub zadania zleconego, tj. do ostatniego dnia roku kalendarzowego, licząc 5 lat od roku, w którym przeprowadzono podpisanie umowy lub przyjęto ofertę.
 
6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów  - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania w Fundacji „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”;
 
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.
 
Z poważaniem

Aleksander Czajkowski-Ładysz
 
Prezes Fundacji
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego