Narodowe granie i śpiewanie - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

PROGRAMY |
NARODOWE GRANIE I ŚPIEWANIE
Idea programu
Przez ostanie lata a szczególnie teraz, kiedy w powszechnej świadomości Polsków budzi się pierwiastek patriotyczny, należy zwrócić uwagę na brak programów, konkursów czy festiwali, które w współczesny sposób pozwolą młodemu odbiorcy czy dojrzałemu wykonawcy realizować ambitne programy czy koncerty  w narodowym duchu.
Mamy w naszej literaturze muzycznej  ogromny zasób znakomitych tekstów i muzyki, które należy przywrócić może nie tyle od zapomnienia co od zaniedbania. Można za te stan rzeczy obarczyć dziś wiele instytucji jak np. szkolę czy polityków i decydentów, ale nie zmieni to faktu a raczej spowoduje kolejną zbędną dyskusję - a przecież nie o to chodzi. Trzeba działać realizując program Fundacji „Narodowe Granie i Śpiewanie”, który pozostanie w  naszej świadomości na kolejne lata.
Podobnie jak program rządowy 500+, którego celem jest inwestycja w kolejne pokolenia Polaków, celem i złażeniem programu – mówiąc wprost  - jest inwestycja w narodową tradycję, historię i spuściznę poprzez spopularyzowanie założeń i wdrożenie Narodowego Grania i Śpiewania od wczesnego dzieciństwa do późnej dojrzałości. Za dwa lata obchodzimy 100 rocznicę Niepodległości Polski - to nas zobowiązuje.
 
Założenia programu
Ogólnym założeniem programu Narodowe Granie i Śpiewanie jest w możliwie szeroki i dostępny sposób spopularyzowanie oraz utrwalenie w świadomości młodego pokolenia znaczenia wielkiego Polskiego dorobku muzycznego i literackiego poprzez czynne uczestnictwo w programie, który będzie przygotowany w kolejnych latach przez Fundację pod hasłem „Narodowe Granie i Śpiewanie”. Ideą programy będzie zwrócenie  uwagi i nacisk na literaturę i muzykę Polską jej ogromny dorobek i silny pierwiastek patriotyczno - narodowy.
 
Program będziemy realizować w kilku etapach.
Etap pierwszy – pozyskanie młodego wykonawcy, autora, kompozytora poprzez ogólnopolskie castingi (przesłuchania)
Etap drugi -  w formie warsztatów dla młodych i dojrzałych ale początkujących wykonawców
Etap trzeci – realizując lokalne koncerty czy festiwale w celu wyłonienia liderów
Etap czarty – Ogólnopolski Festiwal i wyłonienie corocznych finalistów
Do udziału w programie może przystąpić każda osoba, która choć trochę zna polskie pieśni i piosenki o charakterze, historycznym czy patriotycznym, profesjonalny muzyk i wykonawca, zespół, chór itp. Nie będzie też bariery wiekowej pod warunkiem spełnienia podstawowych kryteriów dla programu, które będą zawarte w regulaminie.  

Cel programu
Celem programu Narodowe Garnie i Śpiewanie będzie spopularyzowanie poprzez nowoczesne techniki i formy wyrazu artystycznego, Polskiej  muzyki, pieśni czy piosenki historycznej i patriotycznej w oparciu o ogromny dorobek muzyczno literacki oraz utrwalenie go w powszechnej świadomości szczególnie młodego pokolenia  Polaków w kraju i za granicą.

Patronaty programu
Prezydent  Rzeczpospolitej Polski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Obrony Narodowej
Minister Edukacji Narodowej
Minister Szkolnictwa Wyższego  
Marszałkowie Województw
Prezydenci Miast
Uczelnie Muzyczne
Wybitni luminarze nauki  i kultury
 
Patronaty medialne i media współpracujące
Telewizja Polska
Polskie Radio
Polska Agencja Parsowa
Telewizje  Komercyjne
Prasa Komercyjna
Radio I prasa ogólnopolska i lokalna
 
Finansowanie programu
Dotacje celowe
Zbiórki publiczne
Darowizny
Sponsorzy
Sprzedaż reklam
 
Zdając sobie sprawę z wyzwania i złożoności przedstawianego projektu, zwracam się do wszystkich koleżanek i kolegów artystów, osób wolnych zawodów wszystkich środowisk twórczych firm i instytucji w Polsce i za granicą o poparcie i pomoc w jego wdrażaniu.
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego