Wsparcie - Moniszko2019

Koncerty, Wernisaże, Sympozja, Wystawy, Prelekcje, Konferencje, Spotkania, Nuty, Płyty CD i DVD, Książki
Przejdź do treści

Menu główne:

Zapraszamy do wsparcia działalności Komitetu także poprzez darowiznę w formie wpłaty choćby symbolicznej złotówki na konto:
BGŻ BNP Paribas S.A. 56 2030 0045 1110 0000 0415 6420
Plac Inawalidów 10 /50, 01-552 Warszawa
obowiązkowo z dopiskiem DAROWIZNA "Moniuszko 2019".
Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa wsparciu, będzie możliwe zrealizowanie misji Komitetu.
---------------
Bank account for payers from other countries
transfer any amount to the account of the Foundation under the slogan: Moniuszko2019
Bank BGŻ BNP Paribas: PL 56 2030 0045 1110 0000 0415 6420
SWIFT/BIC: GOPZPLPWXXX
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
Z wyrazami szacunku
Zarząd Komitetu
WPŁATY NA KOMITET - MONIUSZKO 2019
L.p.Kto wpłacił Kwota Data
1EP200 zł03.08.2017
2


3


4


5


PODSTAWA PRAWNA DAROWIZNY
Podstawa prawna dla darowizny od osób fizycznych i od osób prawnych: Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt. 9) i podatku od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt. 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: 1.przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu i 10% od osób prawnych. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
(+48) 728 987 144
Moda na Moniuszkę to moda na Polskę
 Pl. Inwalidów 10/50; 01-552 Warszawa

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego