Programy - Moniszko2019

Społeczny Komitet Obchodów 200 rocznicy
urodzin Stanisława Moniuszki
MONIUSZKO 2019
MONIUSZKO 2019
MONIUSZKO 2019
Przejdź do treści

Menu główne:

Ze Śpiewników domowych – wieczór u Stanisława Moniuszki
Koncert poświęcony pamięci wybitnej śpiewaczki, reżysera i propagatorki muzyki St. Moniuszki - Marii Fołtyn.  
Intencją organizatorów i Fundacji  jest również zaproszenie osób, które znały Panią Marię Fołtyn i dla których Pani Maria była wielkim autorytetem - artystów i przyjaciół. W koncercie udział wezmą artyści związani tą niezapomnianą postacią. Koncert  zatytułowaliśmy „Viva Maria” - Pamięci wspaniałej śpiewaczki i reżyser Marii Fołtyn.  Będzie to oryginalny projekt, którego motywem przewodnim są różne interpretacje  utworów muzycznych odwołujących się do imienia Maria. To rzadki zbiór pieśni i utworów, które towarzyszą nam przez wieki, począwszy od średniowiecznej „Bogurodzicy”, przez znane i lubiane utwory Bacha, Cacciniego, Mozarta, Schuberta, Tostiego, Verdiego, po współczesne utwory musicalowe Bernsteina, a nawet piosenki. Oczywiście nie zabraknie utworów Stanisława Moniuszki. Koncert połączymy z chwilą zadumy nad wspaniałą artystką Marią Fołtyn, której dedykujemy  zawarte w nim utwory.
Czas trwania 1 i 1/2 godz.
Skład zespołu artystów:  sopran, tenor, brayton, bas, fotepian, skrzypce, wiolonczela,   
lektor prowdzacy i zaproszeni goście

Ze Śpiewników domowych – wieczór u Stanisława Moniuszki
200 koncertów na 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki – to cykl różnorakich koncertów poświęconych kompozytorowi, w różnych stylach i formach, od małych form, przez średnie po spektakularne i duże wydarzenia muzyczne. Pomysł i projekt zostanie oficjalnie zgłoszony do komisji przyznającej  i ustalającej rekordy Guinnesa. Jego kluczowym elementem będzie wspólne śpiewanie i słuchanie ogromnego dorobku Stanisława Moniuszki, pieśni arii i utworów instrumentalnych, rozpoznawanie tematów muzycznych, które powinny nam towarzyszyć od młodych lat. Chcemy też, aby Stanisław Moniuszko stał się dla nas nie tylko kompozytorem kilku znanych arii czy pieśni, ale, tak jak Chopin, Wieniawski, Paderewski czy Szymanowski, kompozytorem rozpoznawalnym na świecie. To trudne i żmudne zadanie, ale należy tu przypomnieć ogromną rolę, jaką spełniała wspaniała jego propagatorka - Maria Fołtyn. Dzięki jej niezwykłej determinacji i energii nasz Moniuszko był grany i śpiewany prawie na wszystkich kontynentach.
Czas trwania 2 godz.
 W koncercie udział wezmą: Agnieszka Węgrzynowska – sopran, Martyna Sułek – sopran, Magdalena Cieślak – mezzosopran, Marta Stachyra – mezzosopran, Maciej Madaliński – tenor, Bartosz Nowak – tenor, Ryszard Cieśla  – baryton, Aleksander Ładysz bas, dr Jarosław Domagała    fortepian, oraz kwartet smyczkowy w składzie: Kinga Czech – I skrzypce, Kinga Czaplińska – II skrzypce,  Olimpia Wiśniewska – altówka, Paweł Mirowski – wiolonczela.
 Prowadzenie koncertu: Maciej Madaliński i Aleksander Ładysz.
 Słowo wstępne i wprowadzenie do koncertu: Elżbieta Janowska-Moniuszko
UWAGI: Fundacja, Społeczny komitet obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki i Autorzy projektów zastrzegają sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych koncertów i projektów, realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579),   (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83  tj. Dz.U. 2017 poz. 880  - Brzmienie od 16 maja 2016  USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
+48 505 810 407
+48 728 987 144
 Społeczny Komitet obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
 Pl. Inwalidów 10/50; 01-552 Warszawa

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego