Projekty - Moniszko2019

Koncerty, Wernisaże, Sympozja, Wystawy, Prelekcje, Konferencje, Spotkania, Nuty, Płyty CD i DVD, Książki
Przejdź do treści

Menu główne:

Ze Śpiewników domowych – wieczór u Stanisława Moniuszki
VIVA MARIA
Koncert poświęcony pamięci wybitnej śpiewaczki, reżysera i propagatorki muzyki S. Moniuszki -Marii Fołtyn.  
Intencją organizatorów i Fundacji  jest również zaproszenie osób, które osobiście znały Panią Marię Fołtyn i dla których Pani Maria była wielkim autorytetem. W koncercie udział wezmą artyści związani z tą niezapomnianą postacią. Koncert  zatytułowaliśmy „Viva Maria” -Pamięci wspaniałej śpiewaczki i reżyser Marii Fołtyn.  Będzie to oryginalny projekt, którego motywem przewodnim są różne interpretacje  utworów muzycznych odwołujących się do imienia Maria. To rzadki zbiór pieśni i utworów, które towarzyszą nam przez wieki, począwszy od średniowiecznej „Bogurodzicy”, przez znane i lubiane utwory Bacha, Cacciniego, Mozarta, Schuberta, Tostiego, Verdiego, po współczesne utwory musicalowe Bernsteina, a nawet piosenki. Oczywiście nie zabraknie utworów Stanisława Moniuszki. Koncert połączymy z chwilą zadumy nad wspaniałą artystką Marią Fołtyn, której dedykujemy  zawarte w nim utwory.
 Czas trwania 1 i 1/2 godz.
 Skład zespołu artystów:  sopran, mezzosopran, tenor, baryton, bas, fortepian, skrzypce, wiolonczela,   
 lektor prowadzacy i zaproszeni goście

Granie i śpiewanie Moniuuszki – to cykl różnorakich koncertów poświęconych kompozytorowi, w różnych stylach i formach, od małych form, przez średnie, po spektakularne i duże wydarzenia muzyczne. Jego kluczowym elementem będzie wspólne śpiewanie i słuchanie ogromnego dorobku Stanisława Moniuszki, pieśni arii i utworów instrumentalnych, rozpoznawanie tematów muzycznych, które powinny nam towarzyszyć od młodych lat. Chcemy też, aby Stanisław Moniuszko stał się dla nas nie tylko kompozytorem kilku znanych arii czy pieśni, ale, tak jak Chopin, Wieniawski, Paderewski czy Szymanowski, kompozytorem rozpoznawalnym na świecie. To trudne i żmudne zadanie, ale należy tu przypomnieć ogromną rolę, jaką spełniała wspaniała jego propagatorka - Maria Fołtyn. Dzięki jej niezwykłej determinacji i energii Moniuszko był grany i śpiewany prawie na wszystkich kontynentach.
Czas trwania 2 godz.
 Skład zespołu artystów: sopran, mezzosopran, tenor, baryton, bas, fotepian, kwartet smyczkowy
  Prowadzenie koncertu: Aleksander Ładysz.

 
„The Songs of Moniuszko” to propozycja telewizyjnego programu opartego o podobne programy typu talent show - każdy może zaśpiewać i zinterpretować zadany temat. W programie „The Songs of Moniuszko” chcemy przedstawić i spopularyzować twórczość Moniuszki, dając uczestnikom dowolność interpretacji i formy wykonawczej. Program skierowany będzie do wszystkich chcących zmierzyć się z muzyką Moniuszki, a element rywalizacji zwiększy popularność i atrakcyjność  programu oraz wyłoni najciekawsze interpretacje i formy przedstawiania muzyki Moniuszki. The Songs of Moniuszko jest adaptacją formatu The Voice of Poland . Celem programu jest odkrycie talentów wokalnych i instrumentalnych z warunkiem ukończenia przez uczestników 7 lat. Nagrodę główną stanowi propozycja kontraktu fonograficznego z wytwórnią muzyczną oraz tytuł Najlepszego głosu/ zespołu Mniszkowskiego w Polsce, a zwycięzca/y otrzymują również nagrodę pieniężną.
UWAGI: Fundacja i Autor projektów zastrzegają sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych koncertów i projektów, realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579),   (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83  tj. Dz.U. 2017 poz. 880  - Brzmienie od 16 maja 2016  USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(+48) 728 987 144
Moda na Moniuszkę to moda na Polskę
 Pl. Inwalidów 10/50; 01-552 Warszawa

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego