Aktualności - Moniszko2019

Koncerty, Wernisaże, Sympozja, Wystawy, Prelekcje, Konferencje, Spotkania, Nuty, Płyty CD i DVD, Książki
Przejdź do treści

Menu główne:

 
FESTIWALE, KONCERTY, WYSTAWY, PUBLIKACJE - CZYLI WSZYTKO O MONIUSZCE
Maciej Domagała
dr Jarosław Domagała
 Polonez Es-dur S. Moniuszki i I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Roztańczony fortepian”
w Inowrocławiu dla Macieja Domagały
.
W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Roztańczony fortepian” w Inowrocławiu. Organizatorem konkursu było Centrum Edukacji Artystycznej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Inowrocławia i Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE.
 W konkursie udział wzięli uczniowie klas fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy wiekowe.
Prezentacje muzyczne uczestników konkursu oceniało jury w składzie: prof. Katarzyna Popowa-Zydroń z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, prof. Andrzej Tatarski z Akademii Muzycznej w Poznaniu, dr hab. Małgorzata Furche-Jurczyk i dr Marcin Kopczyński z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 I Nagrodę w Kategorii I uzyskał uczeń klasy fortepianu Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie Maciej Domagała. Podczas przesłuchań konkursowych zagrał Gigue z Suity fis-moll Ch. Rittera, Etiudę g-moll op. 45 nr 18 S. Hellera i Poloneza Es-dur S. Moniuszki. Maciej Domagała otrzymał również Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie narodowego tańca polskiego kompozytora.
Nauczyciel dr Jarosław Domagała otrzymał wyróżnienie za wyróżniające przygotowanie ucznia do konkursu.
Stanisław Moniuszko w TWON
FESTIWAL MONIUSZKOWSKI KUDOWA -ZDRÓJ
MONIUSZKO NA FACEBOOKU
16.02.2018 r. Inauguracyjne spotkanie Społecznego Komitetu Obchodów 200 Rocznicy Urodzin Stanisława Moniuszki
16.02.2018 r. w Teatrze Wielkim Operze Narpdowej  odbyła się Inauracja Społecznego Komitetu Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
W dniu 16.02.2018 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Społecznego Komitetu Obchodów 200 Rocznicy Urodzin Stanisława Moniuszki. Na wstępie cele i założenia programowe komitetu przedstawili: przewodnicząca i zarazem pra-pra-pra wnuczka sławnego kompozytora Elżbieta Stanisława Janowska Moniuszko oraz Prezes Fundacji Aleksander Czajkowski-Ładysz. Na spotkaniu obecnych było wiele osobistości ze świata kultury i edukacji oraz instytucji zajmujących się propagowaniem inicjatyw związanych z twórczością Stanisława Moniuszki.
   W trakcie spotkania głos zabrał również członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn - senator Aleksander Szwed, który przybliżył swoją inicjatywę parlamentarną w zakresie ustanowienia Uchwałą Senatu RP roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.
  Po spotkaniu w ramach cyklu "Stanisław Moniuszko - muzyczna walka o Niepodległość Polski" odbył się przepiękny spektakl muzyczny "Próba" pod kierownictwem muzycznym dr Jarosława Domagały. Scenariusz i reżyseria  Aleksander Czajkowski-Ładysz.
 Organizatorzy wyrażają serdecznie podziękowanie Dyrekcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie za udostępnienie Sal Redutowych, obsługi i zaplecza technicznego.
  Partner wydarzenia:
Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS.
17.01.2018 r. w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Warszawie odbyła się konferencja prasowa nt. planów Społecznego Komitetu Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
17.01.2018 r. w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Warszawie odbyła się konferencja prasowa nt. planów Społecznego Komitetu Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki oraz prezentacji "Strasznego dworu" w Chicago (reż. R. Cieśla; październik 2017 r.).

Głos zabierali:
 - Krzysztof Skowroński - Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
- Elżbieta Janowska Moniuszko - Przewodnicząca Komitetu,
- Prof. dr hab. Ryszard Cieśla - Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
- Barbara Bilszta - Dyrektor Paderewski Symphony Orchestra (Chicago),
- Jerzy Klechta - autor książki pt: Duchowość Moniuszki, Członek Komitetu,
- Natalia Kovalenko - członek Komitetu, koordynator na Ukrainie,
- Aleksander Czajkowski-Ładysz - Prezes Fundacji "Niezależny Fundusz Kultury POLCANART",
 
Konferencję rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich red. Krzysztof Skowroński witając wszystkich licznie zgromadzonych i przekazał na ręce Przewodniczącej Komitetu Pani Elżbiety Janowskiej Moniuszko swoją deklarację przystąpienia do Komitetu deklarując jednocześnie chęć pomocy medialnej  na rzecz Komitetu i Moniuszki.
  Prof. dr hab. Ryszard Cieśla przedstawił obszerną prezentację multimedialną nt. "Strasznego dworu w USA w latach 2007, 2017. Barbara Bilszta - Dyrektor Paderewski Symphony Orchestra, opowiedziała o działalności Orkiestry w Chicago. Prof. R. Cieśla wyraził pragnienie, by Straszny dwór znalazł się na stałe w repertuarze amerykańskich Teatrów Operowych.
 Elżbieta Janowska Moniuszko mówiła, że główne założenia Komitetu koncentrują się wokół działalności  interdyscyplinarnej, która przyczynić się ma do propagowania polskiej kultury narodowej na świecie. Stąd ogromnie ważne jest stworzenie Komitetów Moniuszkowskich, będących ośrodkiem muzycznej aktywności poza granicami Polski. Przewodnicząca Komitetu poinformowała również o zawiązujących się „Siedzibach Moniuszkowskich” w takich krajach jak: USA, Kanada, Ukraina i Włochy. Pan Aleksander Czajkowski-Ładysz wspomniał, że prawdopodobnie powstanie także w Norwegii.                    
   O Komitecie moniuszkowskim powstałym na Ukrainie i planach działań rocznicowych w tym kraju opowiedziała Natalia Kovalenko. Skupiła się na informacji o zorganizowaniu w 2018 r. w Kijowie koncertów poświęconych twórczości Stanisława Moniuszki. Natalia Kovalenko wspomniała również o planach dotyczących konkursu pieśni, adresowanego do młodszych melomanów.
 E. Janowska Moniuszko i A. Czajkowski-Ładysz akcentowali potrzebę stworzenia swoistej „mody na Moniuszkę”, poprzez akcję „Narodowe granie i śpiewanie Moniuszki”, skierowaną do dzieci młodzieży i dorosłych. W ramach tego programu zaplanowany jest projekt „200 koncertów na 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki”, czyli cykl koncertów wykonywanych w rozmaitej stylistyce i formie. Inną propozycją popularyzowania twórczości S. Moniuszki będzie z kolei projekt telewizyjny „The songs of Moniuszko”.              
 Podczas konferencji połączyła się z nami drogą telefoniczną dr hab. Maria Pomianowska, która opowiedziała o projekcie „Moniuszko na pięciu kontynentach”. Jest to propozycja ukazania pieśni Moniuszkowskich wykonywanych na instrumentach etnicznych.
 A. Czajkowski-Ładysz poinformował o przygotowaniach do uroczystej inauguracji Obchodów 200 Rocznicy Urodzin Stanisława Moniuszki. Koncert zatytułowany będzie „Moniuszko - muzyczna walka o niepodległość Polski”.
  Na zakończenie konferencji Barbara Bilszta zadała pytanie przedstawicielowi TWON, Wojciechowi Parchemowi, pełnomocnikowi dyrektora ds. organizacji wydarzeń krajowych i międzynarodowych, o środki pieniężne przewidziane na działania związane z Obchodami 200 Rocznicy Urodzin Stanisława Moniuszki. W. Parchem poinformował jedynie o planach związanych z uruchomieniem Programu Dotacyjnego na Rok Moniuszkowski.  [MJ]
 
MONIUSZKO W USA
Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki zaprasza  solistki i solistów w wieku: 18 - 33 lata do udziału w XIV Ogólnopolskim  KONKURSIE MONIUSZKOWSKIM "ARIA i PIEŚŃ WIECZORNA" - w Białymstoku.  Zgłoszenia do 8 listopada 2017. Wysokość nagród - w Regulaminie na  stronie: www.chopin.man.bialystok.pl - Zakładka: XIV MONIUSZKOWSKI FESTIWAL "Cztery Pory Roku - 2017" Białystok-Tykocin
(+48) 728 987 144
Moda na Moniuszkę to moda na Polskę
 Pl. Inwalidów 10/50; 01-552 Warszawa

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego