200 Koncertów - Moniszko2019

Społeczny Komitet Obchodów 200 rocznicy
urodzin Stanisława Moniuszki
MONIUSZKO 2019
MONIUSZKO 2019
MONIUSZKO 2019
Przejdź do treści

Menu główne:

„200 Koncertów na 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki” – bijemy rekord Guinnesa
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Płatny
Bezpłatny

NIP
PESEL

WSPIERAJ NARODOWĄ KULTURĘ „MONIUSZKO 2019”
WSPIERAJ NARODOWĄ KULTURĘ „MONIUSZKO 2019”
Drodzy Państwo !
Zarząd Fundacji oraz Społeczny Komitet Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, powołany w lipcu 2017 r. przez Fundację "Niezależny Fundusz Kultury Polcanart", zwraca się do Państwa w kraju i za granicą z prośbą o podjęcie się współpracy przy organizacji i realizacji wydarzeń, poświęconych obchodom 200 rocznicy urodzin Ojca polskiej Opery Narodowej.
„200 koncertów na 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki” – to cykl różnorakich koncertów poświęconych kompozytorowi, w różnych stylach i formach. Pomysł i projekt zostanie oficjalnie zgłoszony do komisji przyznającej i ustalającej rekordy Guinnesa.
Jak przystąpić do naszego projektu?
1. Zorganizowanie własnymi siłami, we współpracy ze Społecznym Komitetem i Fundacją, wydarzenia  (koncertu lub muzycznej lekcji w szkole), którego tematem jest Stanisław Moniuszko, z udziałem wybranych wspólnie artystów i prowadzących nauczycieli.  
2. W uzgodnieniu ze Społecznym Komitetem i Fundacją, zamówienie koncertu lub muzycznej lekcji, przygotowanych przez Fundację i Komitet.
3. Zgłoszenia i wpisania koncertu - wydarzenia na listę umieszczoną poniżej.
Czas trwania i realizacja projektu
Ze względu na duże wyzwanie oraz czas potrzebny na przygotowanie wydarzeń – koncertów Fundacja i Komitet prosi o podanie i  uzgodnienie terminów najpóźniej do końca kwietnia 2018 roku. W zgłoszeniu prosimy o podanie dokładnej daty, miejsca, programu oraz  tytułu  koncertu. Warunkiem udziału jest wypełnienie ZGŁOSZENIA - Formularz obok!
Czas trwania projektu:  od września  2017 do  maja 2019 r.  Finał 5 maja 2019 r. w Warszawie.  
Warunki uczestnictwa
W projekcie udział mogą wziąć: profesjonalni artyści oraz zespoły, dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe pod warunkiem nadesłania organizatorom rekomendacji lub nagrania (demo). Organizator zamawiający koncert pokrywa wszystkie koszty związane z jego realizacją. Zarząd Fundacji oraz Społeczny Komitet Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki na potrzeby organizatorów udostępni nieodpłatnie, w miarę możliwości materiał nutowy oraz listę utworów.
UWAGI: Fundacja i Autor projektu zastrzegają sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją projektu  200 koncertów na 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki”, realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz  ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu.
„200 koncertów na 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki”
Lp.Tytuł programu - koncertuMiejsceDataGodzina
12345+48 728 987 144
 Społeczny Komitet obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
 Pl. Inwalidów 10/50; 01-552 Warszawa

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego