Home - Moniszko2019

Społeczny Komitet Obchodów 200 rocznicy
urodzin Stanisława Moniuszki
MONIUSZKO 2019
MONIUSZKO 2019
MONIUSZKO 2019
Przejdź do treści

Menu główne:

17.01.2018 r. konferencja prasowa nt. planów Społecznego Komitetu Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
Cele i zadania Społecznego Komitetu Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
  1. Promowanie działań związanych z obchodami 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, pozyskiwanie partnerów do współpracy, podejmowanie innych niezbędnych inicjatyw.
  2. Światowa ochrona marki Moniuszko.
  3. Samodzielne i wspólne organizowanie, w Polsce i za granicą, koncertów, konferencji, spotkań, prelekcji, poświęconych twórczości i biografii Stanisława Moniuszki
  4. Pozyskiwanie funduszy na:
  • - realizację projektu "Moniuszko na pięciu kontynentach", realizowanego przez Fundację "Niezależny Fundusz Kultury Polcanart", we współpracy i pod artystycznym kierownictwem dr hab. Marii Pomianowskiej;
  • zlecenie opracowania strony internetowej Komitetu;
  • opłaty za wynajem sal, instrumentów, zapewnienie wynagrodzenia dla artystów i zapraszanych prelegentów, pokrywanie kosztów (np. podróży i wysyłania korespondencji) związanych z działalnością Komitetu  i wydarzeniami organizowanymi przez Komitet; druk materiałów propagandowo-informacyjnych /plakatów, programów, ulotek, publikacji książkowej, informującej o realizacji inicjatyw).
  • fundowanie nagród Fundacji/Komitetu dla laureatów konkursów muzycznych, plastycznych oraz dotyczących  wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, organizowanych także przez instytucje państwowe  i organizacje pozarządowe.
200 koncertów na 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki – to cykl różnorakich koncertów poświęconych kompozytorowi, w różnych stylach i formach, od małych form, przez średnie po spektakularne i duże wydarzenia muzyczne. Pomysł i projekt zostanie oficjalnie zgłoszony do komisji przyznającej i ustalającej rekordy Guinnesa. SZCZEGÓLY NA STRONIE
+48 505 810 407
+48 728 987 144
 Społeczny Komitet obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
 Pl. Inwalidów 10/50; 01-552 Warszawa

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego