Home - Moniszko2019

Społeczny Komitet Obchodów 200 rocznicy
urodzin Stanisława Moniuszki
MONIUSZKO 2019
MONIUSZKO 2019
MONIUSZKO 2019
Przejdź do treści

Menu główne:

Cele i zadania Społecznego Komitetu Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
  1. Finansowanie organizacji na terenie Polski i za granicą koncertów, spotkań, prelekcji, poświęconych twórczości i biografii kompozytora - Stanisława Moniuszki (zlecenie opracowania strony internetowej Komitetu; opłata za wynajem sal, instrumentów, zapewnienie wynagrodzenia dla artystów i zapraszanych prelegentów, pokrywanie kosztów podróży i wysyłania korespondencji, związanych z działalnością Komitetu i wydarzeniami organizowanymi przez Komitet; druk materiałów propagandowo-informacyjnych /plakatów, programów, ulotek, publikacji książkowej, informującej o realizacji inicjatyw i zakończeniu działania Komitetu w grudniu 2019 r./).
  2. 2. Finansowanie Projektu "Moniuszko na pięciu kontynentach", realizowanego przez Fundację "Niezależny Fundusz Kultury Polcanart", we współpracy i pod artystycznym kierownictwem dr Marii Pomianowskiej.
  3. Fundowanie nagród Fundacji/Komitetu dla laureatów konkursów muzycznych, plastycznych oraz dotyczących   wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, organizowanych także przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe.
200 koncertów na 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki – to cykl różnorakich koncertów poświęconych kompozytorowi, w różnych stylach i formach, od małych form, przez średnie po spektakularne i duże wydarzenia muzyczne. Pomysł i projekt zostanie oficjalnie zgłoszony do komisji przyznającej i ustalającej rekordy Guinnesa. SZCZEGÓLY NA STRONIE
+48 505 810 407
+48 728 987 144
 Społeczny Komitet obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
 Pl. Inwalidów 10/50; 01-552 Warszawa

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego