Home - „Moniuszko na 6 kontynentach”

Przejdź do treści

Menu główne:

Dawno  temu w Indiach zrozumiałam, że cała muzyka została już dawno  skomponowana i znajduje się w miejscu poza czasem i przestrzenią. My  artyści tworząc ją w istocie odkrywamy tylko coś co już istnieje, tak  jak podróżnik odkrywa nowe lądy. Wydobywamy to z potencjalności i  materializujemy.
Maria Pomianowska
Premiera 30 maja! Zamów już płytę ?
Wybierz poniżej podaną kwotę i zamów wyjątkowe wydanie płyty CD
"Moniuszko z 1000 i jednej nocy"
Bank BNP Paribas, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
56 2030 0045 1110 0000 0415 6420

Dla wszystkich subskrybentów przewidziane są specjalne nagrody, czyli im wyższa kwota tym atrakcyjniesza nagroda. To oczywiste!
„Moniuszko z 1000 i jednej nocy” Projekt okładki: Andrzej Pągowski Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 .r.
Wpłaty indywidualne płyta CD + niespodziaka
● 50 zł i więcej
Płyta Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną.
● 100 zł i więcej
Płyta Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną i niespodzianka.
● 150 zł i więcej
Płyta Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną i druga płyta gratis plus niespodzianka.
●●●
Wpłaty instytucjonalne płyta CD + gratisy
● 500 zł i więcej
Pięć płyty CD  Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną i niespodzianka.
● 1000 zł i więcej
Pięć płyt CD  Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną i plus dyplom mecenasa sztuki.
●1500 zł i więcej
Dziesięć płyt CD Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną, dyplom mecenasa sztuki plus niespodzianka.
● 3000 zł i więcej
Osoba lub firma, która wpłaciła największy dar zobaczy swoje imię i nazwisko/logo na rewersie okładki pod słowami MECENAS I SPONSOR PŁYTY.
Moniuszko z 1000 i jednej nocy - Maria Pomianowska
 
Posłuchaj fragmentów autorskiej płyty Marii Pomianowskiej
Premiera płyty Marii Pomianowskiej juz 30 maja
Moniuszko na 6 kontynentach
 Hasło: "Moniuszko na 6 kontynentach" to kompleksowy projekt Fundacji związany z rokiem Moniuszkowskim. Jak powiedziała Maria Pomianowska, współautorka projektu, będzie to próba spotkania międzykulturowego, którego główną osią są wybrane dzieła wielkiego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki. Przyjęty projekt będzie mieć również znaczenie dla rozwoju kultury muzycznej poprzez unikalność repertuaru i koncepcję nagrania. Zaproponowane utwory na płycie CD/DVD zawierać będą unikalne aranżacje znanych i tych nowo odkrytych pieśni Moniuszki z wykorzystaniem instrumentarium etnicznego świata, muzyki klasycznej i muzyki ludowej. To wyjątkowe połączenie tradycji muzycznej sześciu kontynentów  z wybranymi utworami Moniuszki.
 
Wspólny projekt  Fundacji i Marii Pomianowskiej "Moniuszko z 1000 i jednej nocy" został już entuzjastycznie przyjęty i będzie przedstawiony 5 maja br. jako kluczowy w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin Ojca polskiej Opery Narodowej - Stanisława Moniuszki. Od roku 2019 planowane są trasy koncertowe w kraju i za granicą. Na płycie usłyszymy 14 utworów w aranżacji Marii Pomianowskiej, video z sesji nagraniowych, obszerną biografię Stanisława Moniuszki, biografie autorki projektu i uczestniczących artystów.
PODSTAWA PRAWNA DAROWIZNY NA RZECZ KULTURY
Podstawa prawna dla darowizny od osób fizycznych i od osób prawnych: Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) i podatku od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: 1.przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu i 10% od osób prawnych. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego