„Etnno Moniuszko na 6 kontynentach”

Przejdź do treści

Menu główne:

Szczere Serce EP
Subskrybuj i zamawiaj unilany album CD/DVD!
 
Etno Moniuszko na 6 kontynentach”, jak powiedziała Prof. Maria Pomianowska, autorka projektu, będzie to próba spotkania międzykulturowego, którego główną osią są wybrane dzieła wielkiego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki. Przyjęty projekt będzie mieć również znaczenie dla rozwoju kultury muzycznej poprzez unikalność repertuaru i koncepcję nagrania. Zaproponowane utwory na płycie CD/DVD zawierać będą unikalne aranżacje znanych i tych nowo odkrytych pieśni Moniuszki z wykorzystaniem instrumentarium etnicznego świata, muzyki klasycznej i muzyki ludowej. To wyjątkowe połączenie tradycji muzycznej sześciu kontynentów  z wybranymi utworami Moniuszki.

Projekt Marii Pomianowskiej został entuzjastycznie przyjęty przez Fundację i będzie przedstawiony jako kluczowy w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin Ojca polskiej Opery Narodowej - Stanisława Moniuszki. Od roku 2019 planowane są trasy koncertowe w kraju i za granicą. Na płycie usłyszymy 12 pieśni w aranżacji Marii Pomianowskiej, video z sesji nagraniowych, obszerną biografię Stanisława Moniuszki, biografie autorki projektu i uczestniczących artystów.


Jak wesprzeć ten wyjatkowy projekt ?
Wybierz podaną poniżej kwotę i przekaż na konto Fundacji pod hasłem:
"Etno Moniuszko na 6  kontynetach"
 Konto Złotówkowe dla osób wpłacających z Polski
 Bank BGŻ  BNP Paribas:
56 2030 0045 1110 0000 0415 6420
 Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
200.000 zł  - to niezbędne środki na realizację projektu.
Lp.Kto wpłacił KwotaData
1ZAiKS10.000 zł25.06.2018
2


3


4


Dla wszystkich subskrybentów przewidziane są specjalne nagrody, czyli im wyższa kwota tym atrakcyjniesza nagroda. To oczywiste!


I.  50 zł i więcej
Płyta Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną.
 
II. 100 zł i więcej
Płyta Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną i niespodzianka.
 
IV. 150 zł i więcej
Płyta Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną i druga płyta gratis plus niespodzianka.
 
V. 300 zł i więcej
Trzy płyty Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną i niespodzianka.
 
VI. 500 zł i więcej
Pięć  płyt Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną i plus dyplom mecenasa sztuki.
 
VII. 1500 zł i więcej
Dziesięć płyt Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną, dyplom mecenasa sztuki plus niespodzianka.
 
VIII.  3000 zł i więcej
Dziesięć płyt Marii Pomianowskiej z dedykacją imienną, oraz imię i nazwisko lub nazwa firmy lub logo na specjalnej stronie okładki w miejscu podziękowań dla sponsorów. Osoba lub firma, która wpłaciła największy dar zobaczy swoje imię i nazwisko/logo na rewersie okładki pod słowami MECENAS I SPONSOR PŁYTY.
PODSTAWA PRAWNA DAROWIZNY NA RZECZ KULTURY
Podstawa prawna dla darowizny od osób fizycznych i od osób prawnych: Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) i podatku od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: 1.przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu i 10% od osób prawnych. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego